Disclaimer

The information shown on this website has been compiled with care by Gerdine Duijsens, but the accuracy and completeness cannot be guaranteed.

Gerdine Duijsens accepts no liability for the accuracy and completeness of the information on this website. References to sites that are not maintained by Gerdine Duijsens are included for the visitor's information only. The information on our website is regularly updated and changes may be made at any time without notice.

Although Gerdine Duijsens is extremely selective with respect to the sites to which reference is made, Gerdine Duijsens cannot guarantee the content and functioning thereof, nor the quality of any products and/or services offered on those sites.

The user of this site is not permitted to reproduce, transmit, distribute, disseminate or make available to third parties for a fee, without the express written permission of Gerdine Duijsens.

Gerdine Duijsens accepts no responsibility for damage caused by the use or incompleteness of, or information provided by, Gerdine Duijsens in any way whatsoever.

De op deze website getoonde informatie wordt door Gerdine Duijsens met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Gerdine Duijsens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Gerdine Duijsens worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel Gerdine Duijsens uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Gerdine Duijsens niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gerdine Duijsens.

Gerdine Duijsens aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Gerdine Duijsens op welke manier dan ook.